<optgroup id="6eq8g"><div id="6eq8g"></div></optgroup>
<noscript id="6eq8g"><small id="6eq8g"></small></noscript>
<center id="6eq8g"></center>
<center id="6eq8g"></center>
<optgroup id="6eq8g"></optgroup>
<optgroup id="6eq8g"><div id="6eq8g"></div></optgroup>

中國各區縣-財政收支數據(2000-2019年)

會員社區
| 來源:中國縣域統計年鑒
一、數據介紹

數據名稱:中國各區縣-財政統計數據

數據范圍:包括2808個區縣

數據年份:2000-2019年

樣本數量:142035條

數據來源:非原創,內含數據來源

二、參考文獻

用途:衡量地方財政的收入和支出

[1]陸銘,陳釗.城市化、城市傾向的經濟政策與城鄉收入差距[J].經濟研究,2004(06):50-58.

[2]傅勇,張晏.中國式分權與財政支出結構偏向:為增長而競爭的代價[J].管理世界,2007(03):4-12+22.

[3]余明桂,回雅甫,潘紅波.政治聯系、尋租與地方政府財政補貼有效性[J].經濟研究,2010,45(03):65-77.

三、數據指標

指標:年份、區縣、區縣代碼、各收支項目、收支金額等。

四、數據概覽

中國各區縣-財政收支數據

下載鏈接
需要登錄后查看 點擊登錄
客服一:372574023(QQ)
客服二: macrodatas@163.com
<optgroup id="6eq8g"><div id="6eq8g"></div></optgroup>
<noscript id="6eq8g"><small id="6eq8g"></small></noscript>
<center id="6eq8g"></center>
<center id="6eq8g"></center>
<optgroup id="6eq8g"></optgroup>
<optgroup id="6eq8g"><div id="6eq8g"></div></optgroup>
啦啦啦资源在线观看视频