<optgroup id="6eq8g"><div id="6eq8g"></div></optgroup>
<noscript id="6eq8g"><small id="6eq8g"></small></noscript>
<center id="6eq8g"></center>
<center id="6eq8g"></center>
<optgroup id="6eq8g"></optgroup>
<optgroup id="6eq8g"><div id="6eq8g"></div></optgroup>

企業境外投資名錄(1983-2015年)

會員社區
| 來源:商務部
一、數據介紹

數據名稱:企業境外投資名錄

數據年份:1983-2015年

樣本數量:41711條

數據來源:商務部

二、參考文獻

用途:研究中國企業對外投資情況。

[1]毛其淋,許家云.中國企業對外直接投資是否促進了企業創新[J].世界經濟,2014,37(08):98-125.

[2]項本武.東道國特征與中國對外直接投資的實證研究[J].數量經濟技術經濟研究,2009,26(07):33-46.

[3]閻大穎.中國企業對外直接投資的區位選擇及其決定因素[J].國際貿易問題,2013(07):128-135.

三、數據概覽

企業境外投資名錄

下載鏈接
需要登錄后查看 點擊登錄
客服一:372574023(QQ)
客服二: macrodatas@163.com
<optgroup id="6eq8g"><div id="6eq8g"></div></optgroup>
<noscript id="6eq8g"><small id="6eq8g"></small></noscript>
<center id="6eq8g"></center>
<center id="6eq8g"></center>
<optgroup id="6eq8g"></optgroup>
<optgroup id="6eq8g"><div id="6eq8g"></div></optgroup>
啦啦啦资源在线观看视频